Laporan

Perda Jang Isinja Keterangan, Jang Peraturan Daerah Mana Jang Ditetapkan Oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Magelang Jang Di Dalamnja Ada Tuntutan Hukum Atas Pelanggaran Peraturan2 Daerah Itu Masih Akan Berlaku

  •